Ajax Loader
Geo
განყ.
კინო
თეატრი
კონცერტი

 • კავეა სითი მოლი საბურთალო • დღეს • 

21:45 geo flag
კას დარბაზი 7
21:45 | GEO | 3D
კას დარბაზი 7
22:00 eng flag
კას დარბაზი 6
22:00 | ENG
კას დარბაზი 6
22:10 geo flag
კას დარბაზი 10
22:10 | GEO
კას დარბაზი 10
22:15 geo flag
კას დარბაზი 8
22:15 | GEO
კას დარბაზი 8
22:15 geo flag
კას დარბაზი 4
22:15 | GEO
კას დარბაზი 4
22:15 geo flag
კას დარბაზი 9
22:15 | GEO
კას დარბაზი 9

 • კავეა სითი მოლი საბურთალო • ხვალ • 

11:45 geo flag
კას დარბაზი 7
11:45 | GEO | 3D
კას დარბაზი 7
11:45 oth flag
კას დარბაზი 8
11:45 | OTH
კას დარბაზი 8
13:00 geo flag
კას დარბაზი 1
13:00 | GEO | 3D
კას დარბაზი 1
13:30 eng flag
კას დარბაზი 4
13:30 | ENG
კას დარბაზი 4
14:15 geo flag
კას დარბაზი 10
14:15 | GEO
კას დარბაზი 10
14:15 eng flag
კას დარბაზი 7
14:15 | ENG
კას დარბაზი 7
14:20 geo flag
კას დარბაზი 8
14:20 | GEO
კას დარბაზი 8
15:30 geo flag
კას დარბაზი 1
15:30 | GEO | 3D
კას დარბაზი 1
16:30 eng flag
კას დარბაზი 4
16:30 | ENG
კას დარბაზი 4
16:50 eng flag
კას დარბაზი 8
16:50 | ENG
კას დარბაზი 8
17:00 eng flag
კას დარბაზი 10
17:00 | ENG
კას დარბაზი 10
17:10 geo flag
კას დარბაზი 9
17:10 | GEO
კას დარბაზი 9
19:15 geo flag
კას დარბაზი 7
19:15 | GEO | 3D
კას დარბაზი 7
19:20 eng flag
კას დარბაზი 8
19:20 | ENG
კას დარბაზი 8
19:20 geo flag
კას დარბაზი 4
19:20 | GEO
კას დარბაზი 4
19:30 eng flag
კას დარბაზი 6
19:30 | ENG | 3D
კას დარბაზი 6
19:30 eng flag
კას დარბაზი 10
19:30 | ENG
კას დარბაზი 10
19:40 geo flag
კას დარბაზი 9
19:40 | GEO
კას დარბაზი 9
21:45 geo flag
კას დარბაზი 7
21:45 | GEO | 3D
კას დარბაზი 7
22:00 geo flag
კას დარბაზი 10
22:00 | GEO
კას დარბაზი 10
22:10 geo flag
კას დარბაზი 9
22:10 | GEO
კას დარბაზი 9
22:15 eng flag
კას დარბაზი 8
22:15 | ENG
კას დარბაზი 8
22:15 eng flag
კას დარბაზი 4
22:15 | ENG
კას დარბაზი 4

 • კავეა სითი მოლი საბურთალო • პარ, 09 დეკ • 

11:45 oth flag
კას დარბაზი 8
11:45 | OTH
კას დარბაზი 8
11:45 geo flag
კას დარბაზი 7
11:45 | GEO | 3D
კას დარბაზი 7
EventThumb
12:10 geo flag
კას დარბაზი 9
12:10 | GEO
კას დარბაზი 9
13:00 geo flag
კას დარბაზი 1
13:00 | GEO | 3D
კას დარბაზი 1
13:30 eng flag
კას დარბაზი 4
13:30 | ENG
კას დარბაზი 4
14:15 geo flag
კას დარბაზი 10
14:15 | GEO
კას დარბაზი 10
14:15 eng flag
კას დარბაზი 7
14:15 | ENG
კას დარბაზი 7
14:20 geo flag
კას დარბაზი 8
14:20 | GEO
კას დარბაზი 8
EventThumb
14:40 geo flag
კას დარბაზი 9
14:40 | GEO
კას დარბაზი 9
15:30 geo flag
კას დარბაზი 1
15:30 | GEO | 3D
კას დარბაზი 1
16:30 eng flag
კას დარბაზი 4
16:30 | ENG
კას დარბაზი 4
EventThumb
16:45 geo flag
კას დარბაზი 7
16:45 | GEO
კას დარბაზი 7
16:50 eng flag
კას დარბაზი 8
16:50 | ENG
კას დარბაზი 8
17:00 eng flag
კას დარბაზი 10
17:00 | ENG
კას დარბაზი 10
17:10 geo flag
კას დარბაზი 9
17:10 | GEO
კას დარბაზი 9
EventThumb
19:00 nlg flag
კას ScreenX 2
19:00 | NLG
კას ScreenX 2
19:15 geo flag
კას დარბაზი 7
19:15 | GEO | 3D
კას დარბაზი 7
19:20 eng flag
კას დარბაზი 8
19:20 | ENG
კას დარბაზი 8
19:20 geo flag
კას დარბაზი 4
19:20 | GEO
კას დარბაზი 4
19:30 eng flag
კას დარბაზი 6
19:30 | ENG | 3D
კას დარბაზი 6
EventThumb
19:30 geo flag
კას დარბაზი 10
19:30 | GEO
კას დარბაზი 10
19:40 geo flag
კას დარბაზი 9
19:40 | GEO
კას დარბაზი 9
21:45 geo flag
კას დარბაზი 7
21:45 | GEO | 3D
კას დარბაზი 7
22:00 geo flag
კას დარბაზი 10
22:00 | GEO
კას დარბაზი 10
22:10 geo flag
კას დარბაზი 9
22:10 | GEO
კას დარბაზი 9
22:15 eng flag
კას დარბაზი 8
22:15 | ENG
კას დარბაზი 8
22:15 eng flag
კას დარბაზი 4
22:15 | ENG
კას დარბაზი 4
EventThumb
23:00 nlg flag
კას ScreenX 2
23:00 | NLG
კას ScreenX 2

 • კავეა სითი მოლი საბურთალო • შაბ, 10 დეკ • 

11:45 oth flag
კას დარბაზი 8
11:45 | OTH
კას დარბაზი 8
11:45 geo flag
კას დარბაზი 7
11:45 | GEO | 3D
კას დარბაზი 7
EventThumb
12:10 geo flag
კას დარბაზი 9
12:10 | GEO
კას დარბაზი 9
13:00 geo flag
კას დარბაზი 1
13:00 | GEO | 3D
კას დარბაზი 1
13:30 eng flag
კას დარბაზი 4
13:30 | ENG
კას დარბაზი 4
14:15 geo flag
კას დარბაზი 10
14:15 | GEO
კას დარბაზი 10
14:15 eng flag
კას დარბაზი 7
14:15 | ENG
კას დარბაზი 7
14:20 geo flag
კას დარბაზი 8
14:20 | GEO
კას დარბაზი 8
EventThumb
14:40 geo flag
კას დარბაზი 9
14:40 | GEO
კას დარბაზი 9
15:30 geo flag
კას დარბაზი 1
15:30 | GEO | 3D
კას დარბაზი 1
16:30 eng flag
კას დარბაზი 4
16:30 | ENG
კას დარბაზი 4
EventThumb
16:45 geo flag
კას დარბაზი 7
16:45 | GEO
კას დარბაზი 7
16:50 eng flag
კას დარბაზი 8
16:50 | ENG
კას დარბაზი 8
17:00 eng flag
კას დარბაზი 10
17:00 | ENG
კას დარბაზი 10
17:10 geo flag
კას დარბაზი 9
17:10 | GEO
კას დარბაზი 9
EventThumb
19:00 nlg flag
კას ScreenX 2
19:00 | NLG
კას ScreenX 2
19:15 geo flag
კას დარბაზი 7
19:15 | GEO | 3D
კას დარბაზი 7
19:20 eng flag
კას დარბაზი 8
19:20 | ENG
კას დარბაზი 8
19:20 geo flag
კას დარბაზი 4
19:20 | GEO
კას დარბაზი 4
19:30 eng flag
კას დარბაზი 6
19:30 | ENG | 3D
კას დარბაზი 6
EventThumb
19:30 geo flag
კას დარბაზი 10
19:30 | GEO
კას დარბაზი 10
19:40 geo flag
კას დარბაზი 9
19:40 | GEO
კას დარბაზი 9
21:45 geo flag
კას დარბაზი 7
21:45 | GEO | 3D
კას დარბაზი 7
22:00 geo flag
კას დარბაზი 10
22:00 | GEO
კას დარბაზი 10
22:10 geo flag
კას დარბაზი 9
22:10 | GEO
კას დარბაზი 9
22:15 eng flag
კას დარბაზი 8
22:15 | ENG
კას დარბაზი 8
22:15 eng flag
კას დარბაზი 4
22:15 | ENG
კას დარბაზი 4
EventThumb
23:00 nlg flag
კას ScreenX 2
23:00 | NLG
კას ScreenX 2

 • კავეა სითი მოლი საბურთალო • კვი, 11 დეკ • 

11:45 oth flag
კას დარბაზი 8
11:45 | OTH
კას დარბაზი 8
11:45 geo flag
კას დარბაზი 7
11:45 | GEO | 3D
კას დარბაზი 7
EventThumb
12:10 geo flag
კას დარბაზი 9
12:10 | GEO
კას დარბაზი 9
13:00 geo flag
კას დარბაზი 1
13:00 | GEO | 3D
კას დარბაზი 1
13:30 eng flag
კას დარბაზი 4
13:30 | ENG
კას დარბაზი 4
14:15 geo flag
კას დარბაზი 10
14:15 | GEO
კას დარბაზი 10
14:15 eng flag
კას დარბაზი 7
14:15 | ENG
კას დარბაზი 7
14:20 geo flag
კას დარბაზი 8
14:20 | GEO
კას დარბაზი 8
EventThumb
14:40 geo flag
კას დარბაზი 9
14:40 | GEO
კას დარბაზი 9
15:30 geo flag
კას დარბაზი 1
15:30 | GEO | 3D
კას დარბაზი 1
16:30 eng flag
კას დარბაზი 4
16:30 | ENG
კას დარბაზი 4
EventThumb
16:45 geo flag
კას დარბაზი 7
16:45 | GEO
კას დარბაზი 7
16:50 eng flag
კას დარბაზი 8
16:50 | ENG
კას დარბაზი 8
17:00 eng flag
კას დარბაზი 10
17:00 | ENG
კას დარბაზი 10
17:10 geo flag
კას დარბაზი 9
17:10 | GEO
კას დარბაზი 9
19:15 geo flag
კას დარბაზი 7
19:15 | GEO | 3D
კას დარბაზი 7
19:20 eng flag
კას დარბაზი 8
19:20 | ENG
კას დარბაზი 8
19:20 geo flag
კას დარბაზი 4
19:20 | GEO
კას დარბაზი 4
19:30 eng flag
კას დარბაზი 6
19:30 | ENG | 3D
კას დარბაზი 6
EventThumb
19:30 geo flag
კას დარბაზი 10
19:30 | GEO
კას დარბაზი 10
19:40 geo flag
კას დარბაზი 9
19:40 | GEO
კას დარბაზი 9
21:45 geo flag
კას დარბაზი 7
21:45 | GEO | 3D
კას დარბაზი 7
22:00 geo flag
კას დარბაზი 10
22:00 | GEO
კას დარბაზი 10
22:10 geo flag
კას დარბაზი 9
22:10 | GEO
კას დარბაზი 9
22:15 eng flag
კას დარბაზი 8
22:15 | ENG
კას დარბაზი 8
22:15 eng flag
კას დარბაზი 4
22:15 | ENG
კას დარბაზი 4

 • კავეა სითი მოლი საბურთალო • ორშ, 12 დეკ • 

11:45 oth flag
კას დარბაზი 8
11:45 | OTH
კას დარბაზი 8
11:45 geo flag
კას დარბაზი 7
11:45 | GEO | 3D
კას დარბაზი 7
EventThumb
12:10 geo flag
კას დარბაზი 9
12:10 | GEO
კას დარბაზი 9
13:00 geo flag
კას დარბაზი 1
13:00 | GEO | 3D
კას დარბაზი 1
13:30 eng flag
კას დარბაზი 4
13:30 | ENG
კას დარბაზი 4
14:15 geo flag
კას დარბაზი 10
14:15 | GEO
კას დარბაზი 10
14:15 eng flag
კას დარბაზი 7
14:15 | ENG
კას დარბაზი 7
14:20 geo flag
კას დარბაზი 8
14:20 | GEO
კას დარბაზი 8
EventThumb
14:40 geo flag
კას დარბაზი 9
14:40 | GEO
კას დარბაზი 9
15:30 geo flag
კას დარბაზი 1
15:30 | GEO | 3D
კას დარბაზი 1
16:30 eng flag
კას დარბაზი 4
16:30 | ENG
კას დარბაზი 4
EventThumb
16:45 geo flag
კას დარბაზი 7
16:45 | GEO
კას დარბაზი 7
16:50 eng flag
კას დარბაზი 8
16:50 | ENG
კას დარბაზი 8
17:00 eng flag
კას დარბაზი 10
17:00 | ENG
კას დარბაზი 10
17:10 geo flag
კას დარბაზი 9
17:10 | GEO
კას დარბაზი 9
19:15 geo flag
კას დარბაზი 7
19:15 | GEO | 3D
კას დარბაზი 7
19:20 eng flag
კას დარბაზი 8
19:20 | ENG
კას დარბაზი 8
19:20 geo flag
კას დარბაზი 4
19:20 | GEO
კას დარბაზი 4
19:30 eng flag
კას დარბაზი 6
19:30 | ENG | 3D
კას დარბაზი 6
EventThumb
19:30 geo flag
კას დარბაზი 10
19:30 | GEO
კას დარბაზი 10
19:40 geo flag
კას დარბაზი 9
19:40 | GEO
კას დარბაზი 9
21:45 geo flag
კას დარბაზი 7
21:45 | GEO | 3D
კას დარბაზი 7
22:00 geo flag
კას დარბაზი 10
22:00 | GEO
კას დარბაზი 10
22:10 geo flag
კას დარბაზი 9
22:10 | GEO
კას დარბაზი 9
22:15 eng flag
კას დარბაზი 8
22:15 | ENG
კას დარბაზი 8
22:15 eng flag
კას დარბაზი 4
22:15 | ENG
კას დარბაზი 4

 • კავეა სითი მოლი საბურთალო • სამ, 13 დეკ • 

11:45 oth flag
კას დარბაზი 8
11:45 | OTH
კას დარბაზი 8
11:45 geo flag
კას დარბაზი 7
11:45 | GEO | 3D
კას დარბაზი 7
EventThumb
12:10 geo flag
კას დარბაზი 9
12:10 | GEO
კას დარბაზი 9
13:00 geo flag
კას დარბაზი 1
13:00 | GEO | 3D
კას დარბაზი 1
13:30 eng flag
კას დარბაზი 4
13:30 | ENG
კას დარბაზი 4
14:15 geo flag
კას დარბაზი 10
14:15 | GEO
კას დარბაზი 10
14:15 eng flag
კას დარბაზი 7
14:15 | ENG
კას დარბაზი 7
14:20 geo flag
კას დარბაზი 8
14:20 | GEO
კას დარბაზი 8
EventThumb
14:40 geo flag
კას დარბაზი 9
14:40 | GEO
კას დარბაზი 9
15:30 geo flag
კას დარბაზი 1
15:30 | GEO | 3D
კას დარბაზი 1
16:30 eng flag
კას დარბაზი 4
16:30 | ENG
კას დარბაზი 4
EventThumb
16:45 geo flag
კას დარბაზი 7
16:45 | GEO
კას დარბაზი 7
16:50 eng flag
კას დარბაზი 8
16:50 | ENG
კას დარბაზი 8
17:00 eng flag
კას დარბაზი 10
17:00 | ENG
კას დარბაზი 10
17:10 geo flag
კას დარბაზი 9
17:10 | GEO
კას დარბაზი 9
19:15 geo flag
კას დარბაზი 7
19:15 | GEO | 3D
კას დარბაზი 7
19:20 eng flag
კას დარბაზი 8
19:20 | ENG
კას დარბაზი 8
19:20 geo flag
კას დარბაზი 4
19:20 | GEO
კას დარბაზი 4
19:30 eng flag
კას დარბაზი 6
19:30 | ENG | 3D
კას დარბაზი 6
EventThumb
19:30 geo flag
კას დარბაზი 10
19:30 | GEO
კას დარბაზი 10
19:40 geo flag
კას დარბაზი 9
19:40 | GEO
კას დარბაზი 9
21:45 geo flag
კას დარბაზი 7
21:45 | GEO | 3D
კას დარბაზი 7
22:00 geo flag
კას დარბაზი 10
22:00 | GEO
კას დარბაზი 10
22:10 geo flag
კას დარბაზი 9
22:10 | GEO
კას დარბაზი 9
22:15 eng flag
კას დარბაზი 8
22:15 | ENG
კას დარბაზი 8
22:15 eng flag
კას დარბაზი 4
22:15 | ENG
კას დარბაზი 4

 • კავეა სითი მოლი საბურთალო • ხუთ, 15 დეკ • 

 • კავეა სითი მოლი საბურთალო • პარ, 16 დეკ • 

 • კავეა სითი მოლი საბურთალო • შაბ, 17 დეკ • 

 • კავეა სითი მოლი საბურთალო • კვი, 18 დეკ • 

 • კავეა სითი მოლი საბურთალო • ორშ, 19 დეკ • 

 • კავეა სითი მოლი საბურთალო • სამ, 20 დეკ •