Ajax Loader
Geo
განყ.
კინო
თეატრი
კონცერტი

 • კავეა სითი მოლი საბურთალო • დღეს • 

16:15 geo flag
კას ScreenX 2
16:15 | GEO
კას ScreenX 2
16:30 geo flag
კას დარბაზი 6
16:30 | GEO
კას დარბაზი 6
16:45 geo flag
კას დარბაზი 1
16:45 | GEO
კას დარბაზი 1
17:00 geo flag
კას დარბაზი 9
17:00 | GEO
კას დარბაზი 9
17:00 eng flag
კას დარბაზი 7
17:00 | ENG
კას დარბაზი 7
17:00 geo flag
კას დარბაზი 8
17:00 | GEO
კას დარბაზი 8
17:00 oth flag
კას დარბაზი 10
17:00 | OTH
კას დარბაზი 10
19:15 geo flag
კას დარბაზი 9
19:15 | GEO
კას დარბაზი 9
19:15 geo flag
კას დარბაზი 4
19:15 | GEO
კას დარბაზი 4
19:30 geo flag
კას დარბაზი 1
19:30 | GEO
კას დარბაზი 1
19:30 geo flag
კას დარბაზი 6
19:30 | GEO
კას დარბაზი 6
19:45 eng flag
კას დარბაზი 10
19:45 | ENG
კას დარბაზი 10
19:45 geo flag
კას დარბაზი 7
19:45 | GEO | 3D
კას დარბაზი 7
21:30 eng flag
კას დარბაზი 4
21:30 | ENG
კას დარბაზი 4
22:00 eng flag
კას დარბაზი 10
22:00 | ENG
კას დარბაზი 10
22:00 geo flag
კას დარბაზი 6
22:00 | GEO
კას დარბაზი 6
22:00 geo flag
კას დარბაზი 9
22:00 | GEO
კას დარბაზი 9
22:15 geo flag
კას დარბაზი 7
22:15 | GEO
კას დარბაზი 7

 • კავეა სითი მოლი საბურთალო • ხვალ • 

12:00 geo flag
კას დარბაზი 6
12:00 | GEO
კას დარბაზი 6
12:00 geo flag
კას დარბაზი 7
12:00 | GEO
კას დარბაზი 7
12:00 eng flag
კას დარბაზი 10
12:00 | ENG
კას დარბაზი 10
12:15 geo flag
კას დარბაზი 1
12:15 | GEO | 3D
კას დარბაზი 1
13:00 geo flag
კას ScreenX 2
13:00 | GEO
კას ScreenX 2
13:15 eng flag
კას დარბაზი 4
13:15 | ENG
კას დარბაზი 4
14:15 geo flag
კას დარბაზი 6
14:15 | GEO
კას დარბაზი 6
14:30 geo flag
კას დარბაზი 7
14:30 | GEO
კას დარბაზი 7
14:30 geo flag
კას დარბაზი 9
14:30 | GEO
კას დარბაზი 9
14:30 geo flag
კას დარბაზი 1
14:30 | GEO | 3D
კას დარბაზი 1
16:00 eng flag
კას დარბაზი 4
16:00 | ENG
კას დარბაზი 4
16:15 geo flag
კას ScreenX 2
16:15 | GEO
კას ScreenX 2
16:30 geo flag
კას დარბაზი 6
16:30 | GEO
კას დარბაზი 6
16:45 geo flag
კას დარბაზი 1
16:45 | GEO
კას დარბაზი 1
17:00 geo flag
კას დარბაზი 9
17:00 | GEO
კას დარბაზი 9
17:00 eng flag
კას დარბაზი 7
17:00 | ENG
კას დარბაზი 7
17:00 geo flag
კას დარბაზი 10
17:00 | GEO
კას დარბაზი 10
19:15 geo flag
კას დარბაზი 9
19:15 | GEO
კას დარბაზი 9
19:15 geo flag
კას დარბაზი 4
19:15 | GEO
კას დარბაზი 4
19:30 geo flag
კას დარბაზი 1
19:30 | GEO
კას დარბაზი 1
19:30 geo flag
კას დარბაზი 6
19:30 | GEO
კას დარბაზი 6
19:45 eng flag
კას დარბაზი 10
19:45 | ENG
კას დარბაზი 10
19:45 geo flag
კას დარბაზი 7
19:45 | GEO | 3D
კას დარბაზი 7
21:30 eng flag
კას დარბაზი 4
21:30 | ENG
კას დარბაზი 4
22:00 eng flag
კას დარბაზი 10
22:00 | ENG
კას დარბაზი 10
22:00 geo flag
კას დარბაზი 6
22:00 | GEO
კას დარბაზი 6
22:00 geo flag
კას დარბაზი 9
22:00 | GEO
კას დარბაზი 9
22:15 geo flag
კას დარბაზი 7
22:15 | GEO
კას დარბაზი 7

 • კავეა სითი მოლი საბურთალო • ორშ, 26 თებ • 

12:00 geo flag
კას დარბაზი 6
12:00 | GEO
კას დარბაზი 6
12:00 geo flag
კას დარბაზი 7
12:00 | GEO
კას დარბაზი 7
12:00 eng flag
კას დარბაზი 10
12:00 | ENG
კას დარბაზი 10
12:15 geo flag
კას დარბაზი 1
12:15 | GEO | 3D
კას დარბაზი 1
13:00 geo flag
კას ScreenX 2
13:00 | GEO
კას ScreenX 2
13:15 eng flag
კას დარბაზი 4
13:15 | ENG
კას დარბაზი 4
14:15 geo flag
კას დარბაზი 6
14:15 | GEO
კას დარბაზი 6
14:30 geo flag
კას დარბაზი 7
14:30 | GEO
კას დარბაზი 7
14:30 geo flag
კას დარბაზი 9
14:30 | GEO
კას დარბაზი 9
14:30 geo flag
კას დარბაზი 1
14:30 | GEO | 3D
კას დარბაზი 1
16:00 eng flag
კას დარბაზი 4
16:00 | ENG
კას დარბაზი 4
16:15 geo flag
კას ScreenX 2
16:15 | GEO
კას ScreenX 2
16:30 geo flag
კას დარბაზი 6
16:30 | GEO
კას დარბაზი 6
16:45 geo flag
კას დარბაზი 1
16:45 | GEO
კას დარბაზი 1
17:00 geo flag
კას დარბაზი 9
17:00 | GEO
კას დარბაზი 9
17:00 eng flag
კას დარბაზი 7
17:00 | ENG
კას დარბაზი 7
17:00 geo flag
კას დარბაზი 10
17:00 | GEO
კას დარბაზი 10
19:15 geo flag
კას დარბაზი 9
19:15 | GEO
კას დარბაზი 9
19:15 geo flag
კას დარბაზი 4
19:15 | GEO
კას დარბაზი 4
19:30 geo flag
კას დარბაზი 1
19:30 | GEO
კას დარბაზი 1
19:30 geo flag
კას დარბაზი 6
19:30 | GEO
კას დარბაზი 6
19:45 eng flag
კას დარბაზი 10
19:45 | ENG
კას დარბაზი 10
19:45 geo flag
კას დარბაზი 7
19:45 | GEO | 3D
კას დარბაზი 7
21:30 eng flag
კას დარბაზი 4
21:30 | ENG
კას დარბაზი 4
22:00 eng flag
კას დარბაზი 10
22:00 | ENG
კას დარბაზი 10
22:00 geo flag
კას დარბაზი 6
22:00 | GEO
კას დარბაზი 6
22:00 geo flag
კას დარბაზი 9
22:00 | GEO
კას დარბაზი 9
22:15 geo flag
კას დარბაზი 7
22:15 | GEO
კას დარბაზი 7

 • კავეა სითი მოლი საბურთალო • სამ, 27 თებ • 

12:00 geo flag
კას დარბაზი 6
12:00 | GEO
კას დარბაზი 6
12:00 geo flag
კას დარბაზი 7
12:00 | GEO
კას დარბაზი 7
12:00 eng flag
კას დარბაზი 10
12:00 | ENG
კას დარბაზი 10
12:15 geo flag
კას დარბაზი 1
12:15 | GEO | 3D
კას დარბაზი 1
13:00 geo flag
კას ScreenX 2
13:00 | GEO
კას ScreenX 2
13:15 eng flag
კას დარბაზი 4
13:15 | ENG
კას დარბაზი 4
14:15 geo flag
კას დარბაზი 6
14:15 | GEO
კას დარბაზი 6
14:30 geo flag
კას დარბაზი 7
14:30 | GEO
კას დარბაზი 7
14:30 geo flag
კას დარბაზი 9
14:30 | GEO
კას დარბაზი 9
14:30 geo flag
კას დარბაზი 1
14:30 | GEO | 3D
კას დარბაზი 1
16:00 eng flag
კას დარბაზი 4
16:00 | ENG
კას დარბაზი 4
16:15 geo flag
კას ScreenX 2
16:15 | GEO
კას ScreenX 2
16:30 geo flag
კას დარბაზი 6
16:30 | GEO
კას დარბაზი 6
16:45 geo flag
კას დარბაზი 1
16:45 | GEO
კას დარბაზი 1
17:00 geo flag
კას დარბაზი 9
17:00 | GEO
კას დარბაზი 9
17:00 eng flag
კას დარბაზი 7
17:00 | ENG
კას დარბაზი 7
17:00 geo flag
კას დარბაზი 10
17:00 | GEO
კას დარბაზი 10
19:15 geo flag
კას დარბაზი 9
19:15 | GEO
კას დარბაზი 9
19:15 geo flag
კას დარბაზი 4
19:15 | GEO
კას დარბაზი 4
19:30 geo flag
კას დარბაზი 1
19:30 | GEO
კას დარბაზი 1
19:30 geo flag
კას დარბაზი 6
19:30 | GEO
კას დარბაზი 6
19:45 eng flag
კას დარბაზი 10
19:45 | ENG
კას დარბაზი 10
19:45 geo flag
კას დარბაზი 7
19:45 | GEO | 3D
კას დარბაზი 7
21:30 eng flag
კას დარბაზი 4
21:30 | ENG
კას დარბაზი 4
22:00 eng flag
კას დარბაზი 10
22:00 | ENG
კას დარბაზი 10
22:00 geo flag
კას დარბაზი 6
22:00 | GEO
კას დარბაზი 6
22:00 geo flag
კას დარბაზი 9
22:00 | GEO
კას დარბაზი 9
22:15 geo flag
კას დარბაზი 7
22:15 | GEO
კას დარბაზი 7

 • კავეა სითი მოლი საბურთალო • ხუთ, 29 თებ • 

22:15 geo flag
კას დარბაზი 1
22:15 | GEO
კას დარბაზი 1

 • კავეა სითი მოლი საბურთალო • პარ, 01 მარ • 

22:15 geo flag
კას დარბაზი 1
22:15 | GEO
კას დარბაზი 1

 • კავეა სითი მოლი საბურთალო • შაბ, 02 მარ • 

22:15 geo flag
კას დარბაზი 1
22:15 | GEO
კას დარბაზი 1

 • კავეა სითი მოლი საბურთალო • კვი, 03 მარ • 

22:15 geo flag
კას დარბაზი 1
22:15 | GEO
კას დარბაზი 1

 • კავეა სითი მოლი საბურთალო • ორშ, 04 მარ • 

22:15 geo flag
კას დარბაზი 1
22:15 | GEO
კას დარბაზი 1

 • კავეა სითი მოლი საბურთალო • სამ, 05 მარ • 

22:15 geo flag
კას დარბაზი 1
22:15 | GEO
კას დარბაზი 1