Ajax Loader
Geo
განყ.
კინო
თეატრი
კონცერტი

 • კავეა ისთ ფოინთი • დღეს • 

13:15 eng flag
დარბაზი IMAX
13:15 | ENG | 3D
დარბაზი IMAX
14:45 geo flag
დარბაზი 3
14:45 | GEO | 3D
დარბაზი 3
17:00 geo flag
დარბაზი 3
17:00 | GEO | 3D
დარბაზი 3
17:15 geo flag
დარბაზი 6
17:15 | GEO
დარბაზი 6
19:30 geo flag
დარბაზი 3
19:30 | GEO
დარბაზი 3
19:45 geo flag
დარბაზი 6
19:45 | GEO
დარბაზი 6
22:15 geo flag
დარბაზი 6
22:15 | GEO
დარბაზი 6
22:15 geo flag
დარბაზი 3
22:15 | GEO
დარბაზი 3

 • კავეა ისთ ფოინთი • ხვალ • 

12:00 geo flag
დარბაზი 6
12:00 | GEO
დარბაზი 6
12:30 geo flag
დარბაზი 3
12:30 | GEO | 3D
დარბაზი 3
14:45 geo flag
დარბაზი 3
14:45 | GEO | 3D
დარბაზი 3
17:00 geo flag
დარბაზი 3
17:00 | GEO | 3D
დარბაზი 3
17:15 geo flag
დარბაზი 6
17:15 | GEO
დარბაზი 6
19:30 geo flag
დარბაზი 3
19:30 | GEO
დარბაზი 3
19:45 geo flag
დარბაზი 6
19:45 | GEO
დარბაზი 6
22:15 geo flag
დარბაზი 6
22:15 | GEO
დარბაზი 6
22:15 geo flag
დარბაზი 3
22:15 | GEO
დარბაზი 3

 • კავეა ისთ ფოინთი • ხუთ, 18 ივლ • 

11:45 geo flag
დარბაზი 4
11:45 | GEO
დარბაზი 4
12:30 geo flag
დარბაზი 3
12:30 | GEO | 3D
დარბაზი 3
14:00 eng flag
დარბაზი IMAX
14:00 | ENG
დარბაზი IMAX
14:15 eng flag
დარბაზი 4
14:15 | ENG
დარბაზი 4
14:45 geo flag
დარბაზი 3
14:45 | GEO | 3D
დარბაზი 3
17:00 eng flag
დარბაზი IMAX
17:00 | ENG
დარბაზი IMAX
17:00 geo flag
დარბაზი 3
17:00 | GEO | 3D
დარბაზი 3
17:00 geo flag
დარბაზი 4
17:00 | GEO
დარბაზი 4
18:45 geo flag
დარბაზი 2
18:45 | GEO
დარბაზი 2
19:30 eng flag
დარბაზი IMAX
19:30 | ENG
დარბაზი IMAX
19:30 geo flag
დარბაზი 6
19:30 | GEO | 3D
დარბაზი 6
19:45 geo flag
დარბაზი 4
19:45 | GEO
დარბაზი 4
21:45 geo flag
დარბაზი 2
21:45 | GEO
დარბაზი 2
22:00 geo flag
დარბაზი 4
22:00 | GEO
დარბაზი 4
22:15 eng flag
დარბაზი IMAX
22:15 | ENG
დარბაზი IMAX

 • კავეა ისთ ფოინთი • პარ, 19 ივლ • 

11:45 geo flag
დარბაზი 4
11:45 | GEO
დარბაზი 4
12:30 geo flag
დარბაზი 3
12:30 | GEO | 3D
დარბაზი 3
14:00 eng flag
დარბაზი IMAX
14:00 | ENG
დარბაზი IMAX
14:15 eng flag
დარბაზი 4
14:15 | ENG
დარბაზი 4
14:45 geo flag
დარბაზი 3
14:45 | GEO | 3D
დარბაზი 3
17:00 eng flag
დარბაზი IMAX
17:00 | ENG
დარბაზი IMAX
17:00 geo flag
დარბაზი 3
17:00 | GEO | 3D
დარბაზი 3
17:00 geo flag
დარბაზი 4
17:00 | GEO
დარბაზი 4
18:45 geo flag
დარბაზი 2
18:45 | GEO
დარბაზი 2
19:30 eng flag
დარბაზი IMAX
19:30 | ENG
დარბაზი IMAX
19:30 geo flag
დარბაზი 6
19:30 | GEO | 3D
დარბაზი 6
19:45 geo flag
დარბაზი 4
19:45 | GEO
დარბაზი 4
21:45 geo flag
დარბაზი 2
21:45 | GEO
დარბაზი 2
22:00 geo flag
დარბაზი 4
22:00 | GEO
დარბაზი 4
22:15 eng flag
დარბაზი IMAX
22:15 | ENG
დარბაზი IMAX

 • კავეა ისთ ფოინთი • შაბ, 20 ივლ • 

11:45 geo flag
დარბაზი 4
11:45 | GEO
დარბაზი 4
12:30 geo flag
დარბაზი 3
12:30 | GEO | 3D
დარბაზი 3
14:00 eng flag
დარბაზი IMAX
14:00 | ENG
დარბაზი IMAX
14:15 eng flag
დარბაზი 4
14:15 | ENG
დარბაზი 4
14:45 geo flag
დარბაზი 3
14:45 | GEO | 3D
დარბაზი 3
17:00 eng flag
დარბაზი IMAX
17:00 | ENG
დარბაზი IMAX
17:00 geo flag
დარბაზი 3
17:00 | GEO | 3D
დარბაზი 3
17:00 geo flag
დარბაზი 4
17:00 | GEO
დარბაზი 4
18:45 geo flag
დარბაზი 2
18:45 | GEO
დარბაზი 2
19:30 eng flag
დარბაზი IMAX
19:30 | ENG
დარბაზი IMAX
19:30 geo flag
დარბაზი 6
19:30 | GEO | 3D
დარბაზი 6
19:45 geo flag
დარბაზი 4
19:45 | GEO
დარბაზი 4
21:45 geo flag
დარბაზი 2
21:45 | GEO
დარბაზი 2
22:00 geo flag
დარბაზი 4
22:00 | GEO
დარბაზი 4
22:15 eng flag
დარბაზი IMAX
22:15 | ENG
დარბაზი IMAX

 • კავეა ისთ ფოინთი • კვი, 21 ივლ • 

11:45 geo flag
დარბაზი 4
11:45 | GEO
დარბაზი 4
12:30 geo flag
დარბაზი 3
12:30 | GEO | 3D
დარბაზი 3
14:00 eng flag
დარბაზი IMAX
14:00 | ENG
დარბაზი IMAX
14:15 eng flag
დარბაზი 4
14:15 | ENG
დარბაზი 4
14:45 geo flag
დარბაზი 3
14:45 | GEO | 3D
დარბაზი 3
17:00 eng flag
დარბაზი IMAX
17:00 | ENG
დარბაზი IMAX
17:00 geo flag
დარბაზი 3
17:00 | GEO | 3D
დარბაზი 3
17:00 geo flag
დარბაზი 4
17:00 | GEO
დარბაზი 4
18:45 geo flag
დარბაზი 2
18:45 | GEO
დარბაზი 2
19:30 eng flag
დარბაზი IMAX
19:30 | ENG
დარბაზი IMAX
19:30 geo flag
დარბაზი 6
19:30 | GEO | 3D
დარბაზი 6
19:45 geo flag
დარბაზი 4
19:45 | GEO
დარბაზი 4
21:45 geo flag
დარბაზი 2
21:45 | GEO
დარბაზი 2
22:00 geo flag
დარბაზი 4
22:00 | GEO
დარბაზი 4
22:15 eng flag
დარბაზი IMAX
22:15 | ENG
დარბაზი IMAX

 • კავეა ისთ ფოინთი • ორშ, 22 ივლ • 

11:45 geo flag
დარბაზი 4
11:45 | GEO
დარბაზი 4
12:30 geo flag
დარბაზი 3
12:30 | GEO | 3D
დარბაზი 3
14:00 eng flag
დარბაზი IMAX
14:00 | ENG
დარბაზი IMAX
14:15 eng flag
დარბაზი 4
14:15 | ENG
დარბაზი 4
14:45 geo flag
დარბაზი 3
14:45 | GEO | 3D
დარბაზი 3
17:00 eng flag
დარბაზი IMAX
17:00 | ENG
დარბაზი IMAX
17:00 geo flag
დარბაზი 3
17:00 | GEO | 3D
დარბაზი 3
17:00 geo flag
დარბაზი 4
17:00 | GEO
დარბაზი 4
18:45 geo flag
დარბაზი 2
18:45 | GEO
დარბაზი 2
19:30 eng flag
დარბაზი IMAX
19:30 | ENG
დარბაზი IMAX
19:30 geo flag
დარბაზი 6
19:30 | GEO | 3D
დარბაზი 6
19:45 geo flag
დარბაზი 4
19:45 | GEO
დარბაზი 4
21:45 geo flag
დარბაზი 2
21:45 | GEO
დარბაზი 2
22:00 geo flag
დარბაზი 4
22:00 | GEO
დარბაზი 4
22:15 eng flag
დარბაზი IMAX
22:15 | ENG
დარბაზი IMAX

 • კავეა ისთ ფოინთი • სამ, 23 ივლ • 

11:45 geo flag
დარბაზი 4
11:45 | GEO
დარბაზი 4
12:30 geo flag
დარბაზი 3
12:30 | GEO | 3D
დარბაზი 3
14:00 eng flag
დარბაზი IMAX
14:00 | ENG
დარბაზი IMAX
14:15 eng flag
დარბაზი 4
14:15 | ENG
დარბაზი 4
14:45 geo flag
დარბაზი 3
14:45 | GEO | 3D
დარბაზი 3
17:00 eng flag
დარბაზი IMAX
17:00 | ENG
დარბაზი IMAX
17:00 geo flag
დარბაზი 3
17:00 | GEO | 3D
დარბაზი 3
17:00 geo flag
დარბაზი 4
17:00 | GEO
დარბაზი 4
18:45 geo flag
დარბაზი 2
18:45 | GEO
დარბაზი 2
19:30 eng flag
დარბაზი IMAX
19:30 | ENG
დარბაზი IMAX
19:30 geo flag
დარბაზი 6
19:30 | GEO | 3D
დარბაზი 6
19:45 geo flag
დარბაზი 4
19:45 | GEO
დარბაზი 4
21:45 geo flag
დარბაზი 2
21:45 | GEO
დარბაზი 2
22:00 geo flag
დარბაზი 4
22:00 | GEO
დარბაზი 4
22:15 eng flag
დარბაზი IMAX
22:15 | ENG
დარბაზი IMAX

 • კავეა ისთ ფოინთი • სამ, 30 ივლ •